PROTECH TYPE TECHNICAL TEXTILES – REQUIREMENTS, FUNCTIONS AND QUALITY CHARACTERISTICS

Autor/autori: Lecturer Ph. D. Liliana LUTIC

Rezumat: Făcând parte din domeniul ”Ingineria materialelor flexibile”, textilele tehnice se disting prin performanţele lor e mecanice, termice, electrice și nu numai, prin proprietăţile funcţionale și de disponibilitate care răspund exigenţelor tehnico-calitative şi se pot adapta la o multitudine de destinaţii. Textilele tehnice fac parte dintr-un domeniu de cercetare permanent, care implică modificări deosebite făcute asupra produselor textile (fibre, fire, ţesături, tricoturi, produse confecţionate), combinări inteligente de materiale, aplicarea unor tehnologii inovatoare de obţinere şi finisare, realizarea produselor inteligente etc.. Lucrarea are drept scop prezentarea și caracterizarea celor mai importante produse tehnice tip Protech.

Cuvinte cheie: textile, tehnică, protecţie, caracteristici


Abstract: Being part of the "Flexible Materials Engineering" field, technical textiles are distinguished by their mechanical, thermal, electrical and more performances, by their functional and availability properties that meet the technical-qualitative requirements and can adapt to a multitude of destinations. Technical textiles are part of a permanent research field, involving special changes made to textiles (fibers, yarns, weft, knitted and manufactured products), intelligent combinations of materials, the application of innovative technologies for design and perfecting, etc. The paper aims to present and characterize the most important Protech technical products.

Keywords: textiles, technique, protection, characteristics.

 

DOWNLOAD PDF