PREDICTION OF BREAKING FORCE OF WOVEN FABRIC FOR UPHOLSTERY USING SCILAB FUNCTIONS

Autor/autori: Lecturer, Ph. D. Adrian BUHU, Lecturer, Ph. D. Liliana BUHU, Lecturer, Ph. D. Daniela NEGRU

Rezumat: În acest articol este utilizată o tehnică de modelare pentru a putea prezice forţa de rupere a ţesăturilor, care constituie una dintre principalele caracteristici ale ţesăturilor și influenţează performanţele ţesăturii. Acest model este bazat pe regresia liniară multiplă, iar în acest articol a fost dezvoltată o funcţie în SCILAB care permite determinarea ecuaţiei de regresie. Parametrul cel mai important care influenţează procesul de prelucrare, conform modelului elaborat este forţa de rupere a firelor de urzeală. Alţi parametri importanţi au fost desimea firelor de urzeală, bătătură și tipul firelor de urzeală.

Cuvinte cheie: modelare, prezicere, SCILAB, ţesături, regresie lineară multiplă.


Abstract: In this study, the computational modelling techniques are used to predict woven fabric strength that is one of the main features for the characterization of woven fabric quality and fabric performance. This model is based on multiple linear regressions and in paper was developed a function in SCILAB which permit determination of equation. The significant parameter in the manufacturing was found as strength of warp yarns. Other important parameters influencing the breaking force are the warp and weft density and yarn type.

Keywords: modelling, predict, SCILAB, woven fabrics, multiple linear regressions.

 

DOWNLOAD PDF