EDUCAŢIE ȘI CERCETARE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ACVACULTURĂ CU RECIRCULARE

Autor/autori: Dr. ing. Ioana Corina MOGA, Drd. ing. Bogdan DOROFTEI, Ing. Gabriel PETRESCU

Rezumat: Pe măsură ce stocurile sălbatice scad, cererea de pește provenit din crescătorii crește. Prin urmare, datorită dimensiunilor sale foarte mari și a impactului asupra râurilor, lacurilor și mărilor/oceanelor, preocupările din industria acvaculturii cresc în intensitate. Principalele probleme asociate acvaculturii de apă dulce sunt: cantitatea mare de poluanţi organici persistenţi (POP), antibioticele, materiile organice deversate în ecosisteme; riscurile pentru sănătatea publică asociate cu consumul de apă poluată sau bazinele de apă contaminate. Poluarea din acvacultura deschisă, bazată pe utilizarea cuștilor, conduce la reducea populaţiilor de pești sălbatici și ameninţă securitatea alimentară pentru comunităţile locale. Educaţia și cercetarea în sectorul acvaculturii reprezintă un aspect important, iar autorii propun o nouă instalaţie de epurare a apelor uzate.

Cuvinte cheie: protecţia mediului; acvacultură; epurare ape uzate; flotaţie cu aer dizolvat .


Abstract: As wild stocks decline, the demand for farmed fish is rising. Therefore, due to its sheer size and its impacts on the rivers, lakes and salted seas/oceans, the aquaculture industry has become more important. The main problems associated with fresh water aquaculture are: high quantity of persistent organic pollutants (POPs), antibiotics, biogenic elements and organic matter discharged into ecosystems; public health risks associated with the consumption of polluted water or contaminated hydrobionts. Pollution from open/cage aquaculture is reducing wild fish populations and threaten food security for local communities. Education and research in the aquaculture sector represents an important aspect and the authors propose a new wastewater treatment installation.

Keywords: environmetal protection; aquaculture; wastewater treatment; dissolved air flotation.

 

DOWNLOAD PDF