EVALUAREA STABILITĂȚII MICROPOLUANȚILOR FARMACEUTICI DE TIPUL PARABENILOR ÎN APA DE MARE

Autor/autori: Conf. dr. Georgeta PAVALACHE, Şef lucrări dr. Carmen Elena LUPU, Şef lucrări dr. Verginica SCHRÖDER

Rezumat: Parabenii (para-hidroxibenzoati de alchil) sunt compuşi de sinteză cu rol conservant, folosiţi pentru fabricarea produselor cosmetice, dermatocosmetice şi farmaceutice. Utilizarea frecventă a acestor produse duce inevitabil la identificarea ca şi micropoluanţi farmaceutici în mediul înconjurător a substanţelor componente.Scopul acestei lucrări este de a dezvolta o metodă analitică cantitativă prin care se poate stabili prezenţa parabenilor în mediu acvatic şi în special în apa de mare, în timpul sezonului estival. Tehnica poate permite monitorizarea şi evaluarea parabenilor în mediul acvatic în vederea înţelegerii procesului degradării acestora în condiţiile specifice de mediu.

Cuvinte cheie: parabeni, conservanţi, cosmetice, poluare.


Abstract: Parabens (alkyl para-hydroxybenzoates) are preservative synthesis compounds used in the manufacture of cosmetic, dermatocosmetic and pharmaceutical products. The frequent use of these products inevitably leads to the identification of pharmaceutical components in the environment as pharmaceutical micropultainers. The purpose of this paper is to develop a quantitative analytical method by which the presence of parabens can be established in the aquatic environment and especially in seawater during the summer season. The technique may allow monitoring and evaluation of parabens in the aquatic environment in order to understand their degradation process in specific environmental conditions.

Keywords: parabens, preservatives, cosmetics, pollution.

 

DOWNLOAD PDF