ŞCOALA DE MATERIALE ELECTROTEHNICE DIN ICPE (ICPE-CA)

Autor/autori: Prof. dr. Wilhelm KAPPEL, Dr. ing. Georgeta ALECU, Prof. dr. Florin-Teodor TĂNĂSESCU

Rezumat: În lucrare sunt prezentate importante repere în crearea, evoluția și dezvoltarea Şcolii de Materiale din ICPE (ICPE-CA), a grupurilor de cercetare și producție în cadrul domeniilor mari de materiale electrotehnice existente: pseudoaliaje metalice cu proprietăți electrice impuse, materiale carbonice (perii electrice, rezistențe, compozite), ceramice structurale și funcționale, materiale magnetice, materiale supraconductoare și materiale organice electroizolante. Sunt prezentate produsele și tehnologiile corespunzătoare.

Cuvinte cheie: materiale electrotehnice, ceramice, magnetice, carbonice, supraconductoare, organice, anorganice.


Abstract: The paper presents important milestones in the creation, evolution and development of ICPE (ICPE-CA) Materials School, of the research and production groups within the large areas of existing electrotechnical materials: metallic pseudo alloys with imposed electrical properties, carbonic materials (electric brushes, resistors, composites), structural and functional ceramics, magnetic materials, superconducting materials and organic insulating materials. Appropriate products and technologies are presented.

Keywords: electrotechnical materials, ceramic, magnetic, carbonic, superconductive, organic, inorganic.

 

DOWNLOAD PDF