STANDARDIZAREA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL

Autor/autori: Prof.univ.em.dr.ing.DHC Mircea BEJAN, Dr.ing. Ioan VIDICAN, Șef lucr.dr.ing. Tiberiu Romi LEHENE, Șef lucr.dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ, Dr.ing. Daniel Gheorghe LAKATOS, Șef lucr.dr.ing. Mihaela SIMION

Rezumat: Orice firmă/întreprindere/agent economic (într-un cuvânt, organizaţie) îşi doreşte succesul pe piaţă, produse de calitate, clienţi mulţumiţi. Toate acestea sunt posibile datorită existenţei standardizării care prin definiţie reprezintă „activitatea de stabilire, legată de problemele actuale sau potenţiale, a prevederilor pentru utilizarea obişnuită şi repetată a produselor orientată în scopul obţinerii unui nivel optim al ordinii lucrurilor într-un anumit context”. Asociaţia de Standardizare din România, ASRO, este membru cu drepturi depline la: ● CEN – Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006); ● ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor (2005) la Categoria NSO – Organisme naţionale de standardizare, iar la nivel internaţional la: ● ISO – Organizația Internaţională de Standardizare (1950); ● IEC - Comisia Electrotehnică Internaţională (1920). Lucrarea analizează standardizarea românească în context european și internațional, prezentând unii artizani ai standardizării.

Cuvinte cheie: Asociația de Standardizare din România – ASRO, organismul naţional de standardizare, atribuții, standard, standardizare, context european și internațional, unii artizani ai standardizării


Abstract: Every company/business/economic agent (in a word, organization) wants success on the market, quality products, satisfied customers. All of this is possible due to the existence of standardization, which by definition is the "setting up of current and potential problems for the regular and repeated use of products aimed at achieving the optimal order of things in a certain context."The Romanian Standardization Association, ASRO, is a full member of: ● CEN - European Committee for Standardization (01.01.2006) and CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization (01.02.2006); ● ETSI - European Telecommunications Standards Institute (2005) at NSO category - National standardization bodies, and at international level at: ● ISO - International Organization for Standardization (1950); ● IEC - International Electrotechnical Commission (1920). The paper analyses Romanian standardization in European and international context, presenting some standardization artisans.

Keywords: Romanian Standardization Association - ASRO, national standardization body, attributions, standard, standardization, European and international context, some artisans of standardization.

 

DOWNLOAD PDF