STANDARDIZAREA ROMÂNEASCĂ LA 20 DE ANI

Autor/autori: Prof.univ.em.Dr.Ing.DHC Mircea BEJAN, Ing. Ioana BĂLAN , Prof. Barbu BEJAN

Rezumat: Începuturile standardizării în România se încadrează în peisajul evoluţiei internaţionale în acest domeniu, datând din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au coincis cu formarea statului naţional român, fapt care a condus la o dezvoltare economică fără precedent pe meleagurile noastre pe fondul exploziei tehnologice şi progresului ştiinţei şi tehnicii pe plan mondial. Primele standarde cu caracter naţional au fost adoptate în perioada 1937-1938 în cadrul AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România. Anul 1998 a coincis cu o profundă reformă instituţională: organismul naţional de standardizare - Institutul Român de Standardizare, devine, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 39/30 ianuarie 1998 (modificată prin OG nr. 44/27 iulie 1998) Asociaţia de Standardizare din România ASRO, asociaţie de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică organizată şi funcţionând în baza Legii nr. 21/1924. Lucrarea analizează standardizarea românească în acești 20 de ani de funcționare a ASRO.

Cuvinte cheie: tipuri de acte normative, standardizarea, generalități, scurt istoric, artizani ai standardizării, ASRO, caracteristici, contribuții.


Abstract: The beginnings of standardization in Romania fall within the international evolution in this field, dating back to the period preceding the Second World War. The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century coincided with the formation of the Romanian national state, which led to an unprecedented economic development in our lands amid the technological explosion and the progress of science and technology worldwide. The first national standards were adopted between 1937-1938 at AGIR - the General Association of Engineers in Romania. The year 1998 coincided with a profound institutional reform: the National Standardization Body - the Romanian Institute for Standardization, becomes, based on the Government Ordinance no. 39/30 January 1998 (amended by GO No 44/27 July 1998) Romanian Standardization Association ASRO, private law association, non-profit, legal entity organized and operating on the basis of Law no. 21/1924. The paper analyzes Romanian standardization in the 20 years of operation of ASRO.

Keywords: types of normative acts, standardization, generalities, short history, artisans of standardization, ASRO, characteristics, contributions.

 

DOWNLOAD PDF