CONTRIBUŢII TEHNICE ŞI ŞTIINŢIFICE PRIN SPECTROSCOPIE MÖSSBAUER

Autor/autori: Dr. ing. Ion BIBICU

Rezumat: Lucrarea prezintă o mare parte din contribuţiile tehnice şi ştiinţifice obţinute în domeniul spectroscopiei Mössbauer ca autor sau coautor în cei peste 40 ani de activitate în cercetarea ştiinţifică. Contribuţiile, realizate în marea majoritate integral de autori romani, sunt grupate în 2 domenii: dezvoltări metodologice în spectroscopia Mössbauer şi aplicaţii ale spectroscopiei Mössbauer în fizică, chimie, industrie, etc. Contribuţiile sunt exemplificate prin aparate omologate în premiera naţională, microproducţie, brevete de invenţie, aranjamente experimentale în premieră naţională sau internaţională, colaborări internaţionale, numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din străinătate şi ţară.

Cuvinte cheie: Spectroscopie Mössbauer: dezvoltări metodologice, aplicaţii în industrie, fizică, chimie.


Abstract: The paper presents a great deal of technical and scientific contributions in the field of Mössbauer Spectroscopy as the author or co-author during over 40 years scientific research activity. The contributions, made in most full Romanian authors are grouped in two areas: methodological developments in Mössbauer Spectroscopy and Mössbauer Spectroscopy applications in physics, chemistry, industry, etc. Contributions are exemplified through the devices approved for the first time, microproduction, patents, experimental arrangements in the national or international premiere, international collaborations, numerous scientific papers published in prestigious journals from abroad and the country.

Keywords: Mössbauer spectroscopy: methodological developments, applications in industry, physics, chemistry.

 

DOWNLOAD PDF