SOLUŢII TEHNOLOGICE NOI PENTRU CONVERSIA ŞI STOCAREA ENERGIEI REGENERABILE

Autor/autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU, Dr. ing.Catalin DUMITRESCU, Dr. ing. Radu RADOI, Drd..ing. Liliana DUMITRESCU

Rezumat: După unele consideraţii generale privind potenţialul surselor de energii regenerabile din România, în prima parte a articolului, se prezintă unele soluţii tehnologice de conversie şi stocare a energiilor regenerabile practicate pe plan mondial, soluţii caracterizate de randamente energetice ridicate. În partea a doua a articolului, se prezintă câteva soluţii tehnologice noi pentru conversia şi stocare energiilor regenerabile, soluţii rezultate din activităţile de cercetare în domeniul energiilor regenerabile ale institutului INOE 2000-IHP şi aflate acum în curs de brevetare la OSIM Bucureşti.

Cuvinte cheie: Energii regenerabile, eficientizare energetică, sisteme combinate de energie, sisteme hibride de energie, tehnologii de stocare a energiei, acţionări hidrostatice


Abstract: After some general considerations regarding the potential of renewable energy sources in ROMANIA, the first part of the article presents some technological solutions for the conversion and storage of renewable energy, which are used in the world, high energy efficiency solutions. In the second part of the paper are presented some new technological solutions for the conversion and storage of renewable energies, solutions resulting from the research activities in the field of renewable energies of INOE 2000-IHP and which are now in patenting process at OSIM Bucharest.

Keywords: Renewable energy, energy efficiency, combined energy systems, hybrid energy systems, energy storage technologies, hydrostatic drives.

 

DOWNLOAD PDF