CERCURILE AGIR, FORME EFICIENTE DE UNIRE A INGINERILOR PENTRU GĂSIREA SOLUȚIILOR INOVATIVE

Autor/autori: Dr. ing. Traian CRIȘU, Prof. grd I Lavinia CRIȘU, Prof.grd I Ileana DOGARU

Rezumat: Articolul prezintă date despre Cercul Calității infințat la Filiala AGIR Dolj și contextul in care evoluează acesta. Analiza identifică elemente de unire a eforturilor pentru adaptarea sistemelor de management al calității ISO 9001 din organizații astfel incât să preia toate orientările care se impun prin strategiile naționale, precum cele referitoare la inovare. Autorii pledează pentru reluarea activității de acordare a premiul Juran al Calității, printr-un efort conjugat al AGIR, al Camerelor de Comerț și Industrie și al firmelor interesate, in care să se implice specialiști din cercurile profesionale .

Cuvinte cheie: AGIR, cercuri profesionale, bune practici in materie de management.


Abstract: The article presents data about the Quality Circle at AGIR Dolj and the context in which it evolves. The analysis identifies elements of efforts to adapt the ISO 9001 quality management systems in organizations to take on all the orientations required by national strategies such as innovation. The authors advocate the resumption of the Juran of Quality Award, through a joint effort between AGIR, the Chambers of Commerce and Industry and interested firms, to involve professionals from professional circles.

Keywords: AGIR, professional circles, good management practices.

 

DOWNLOAD PDF