UNELE ASPECTE PRIVIND MĂSURAREA ȘI REGLAREA CORECTĂ A CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

Autor/autori: Drd. ing. Paul-Emil ILEA, Dr. ing. Dan SĂVESCU, Dr. ing. Augustin STOICA

Rezumat: Lucrarea face referire la importanța măsurării corecte a consumului de gaze naturale a consumatorilor casnici și industriali. Se face o descriere a aparatelor de măsurare a gazelor naturale (cu pereți deformabili, pistoane, turbină şi ultrasunete). De asemenea, lucrarea face referire la metodele de intervenţie neautorizate în sistemul de distribuţie, care pot fi realizate prin: evitarea sistemului de reglaremăsurare, sau prin intervenţie asupra mijlocului de măsurare.

Cuvinte cheie: gaze naturale, aparate de măsurare a gazelor naturale, intervenţie neautorizată, procedură, management.


Abstract: The present research paper is referring to the importance of correctly measuring natural gas consumption both in domestic and industrial areas. We are describing natural gas meters (with deformable walls, pistons, turbines and ultrasonic). Likewise this paper draws attention on unauthorised intervention methods used in the distribution system which can be accomplished by: avoiding the adjustment-measuring system or by intervening on the measuring system itself.

Keywords: natural gas, natural gas meters, unauthorised intervention, procedure, management.

 

DOWNLOAD PDF