CARACTERIZAREA ȘI ANTICIPAREA ACȚIUNII SEISMICE. UTILIZAREA INFORMAȚIEI INSTRUMENTALE

Autor/autori: Horea SANDI

Rezumat: În timpul cutremurului vrâncean distrugător din 1977.03.04 s-au obținut primele date instrumentale din țara noastră privind accelerațiile seismice corespunzătoare mișcărilor seismice puternice. Dintre acestea, înregistrarea obținută la INCERC - București a fost cea mai importantă. Această înregistrare a jucat rolul principal în modificarea normativului de proiectare antiseismică a construcțiilor civile și industriale și, pe de altă parte, a stat la baza unor orientări noi ale cerceetării de specialitate. Obiectul principal al prezentei lucrări este prezentarea succintă a celor mai semnificaiive.direcții de cercetare abordate. Acestea se referă respectiv la analiza intensității mișcării seismice în termeni spectrali și direcționali pe baza datelor instrumentale, la analiza influenței condițiilor geologice locale asupra caracteristicilor mișcării seismice și la analiza distribuției azimutale a fenomenului de radiație / atenuare privind amplitudinea mișcării seismice.

Cuvinte cheie: cutremur, intensitate seismică, condiții geologice locale, radiație/atenuare.


Abstract: The first ever instrumental data on ground motion acceleration during a strong earthquake in Romania were obtained on 1977.03.04. Out of these, the record at ground level at INCERC Bucharest is the most important. This record played the main role in the updating of the code for earthquake resistant design of buildings and industrial structures and, on the other hand, in the new orientation of research in this field. The main object of this paper is to briefly present the most significant research directions tackled. These concern the analysis of seismic motion intensity in spectral and directional terms on the basis of instrumental data, the analysis of influence of local geological conditions upon the characteristics of earthquake motion and the analysis of the azimuthal distribution of the radiation / attenuation phenomenon of the seismic motion amplitude.

Keywords: earthquake, seismic intensity, local geological conditions, radiation/attenuation.

 

DOWNLOAD PDF