UNELE ASPECTE PRIVIND EVOLUȚIA MEDIILOR INGINEREȘTI ÎN TANDEM CU MEDIILE UNIVERSITARE

Autor/autori: Drd. Ing. Constantin TORCĂTORU

Rezumat: Tehnologiile, în ziua de astăzi, avansează într-un mod, de multe ori, de nedescris, informațiile se transmit cu o viteză mai mare decât cea a luminii, iar lucrurile ce ne înconjoară evoluează mai rapid de la un an la altul. Privind acest „demaraj al ingineriei”, noi ca și îndrumători în ale ingineriei ar trebui să ne gândim și să ne întrebăm “dacă pregătim ingineri pentru ieri sau pentru mâine”. Punând accent atât pe sălile de curs/laborator ale universităților, cât și pe modalitățile de lucru și de transmitere a informațiilor către studenți, ar trebui să ne punem semne de întrebare la modul de upgrade privind instruirea viitorilor ingineri – din generația Z, crescută cu și lângă gatgeturi – pentru piața industrială.

Cuvinte cheie: generația Z, medii inginerești, medii universitare, îndrumător, evoluție, tehnologie.


Abstract: Today's technologies advance in a way that is often unspeakable, the information is transmitted at a speed higher than that of light, and the things that surround us evolve more rapidly from one year to another. Looking at this "start of engineering," we as engineers should think and ask, "if we prepare engineers for yesterday or tomorrow." By placing emphasis on both the university's classrooms and laboratories, as well as on how we work and transmit information to students, we should ask ourselves how to upgrade the training of future Z engineers, who grew up with and next to the devices - for the industrial market.

Keywords: Z generation, engineering backgrounds, university backgrounds, tutorial, evolution, technology.

 

DOWNLOAD PDF