PLATFORMA INTELIGENTĂ CU MOTOARE DE CURENT CONTINUU DE TIP BLDC ȘI CU MICROSISTEME DE CALCUL PENTRU APLICAȚII MECATRONICE DE SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE

Autor/autori: Drd. ing. Dorin ANGELESCU, Prof. univ. H.C. Eur Ing. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Rezultat al preocupărilor ştiinţifice de la Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Valahia Târgoviște și al proiectului de cercetare al INCDMTM “SISTEM MECATRONIC INTELIGENT DESTINAT ASIGURARII SECURITATII UMANE IN TIMPUL SECURIZARII OBIECTIVELOR SI A INTERVENTIILOR IN ZONE DE RISC – MISO” (proiect ID: PED-2016-0924, cod PN-III-P2-2.1-PED-2016-0707) în domeniul roboticii, lucrarea stiinţifică „Platforma inteligentă cu motoare de curent continuu de tip BLDC și cu microsisteme de calcul pentru aplicații mecatronice de securitate și supraveghere” este finalizarea testărilor experimentale aferente controlului sistemului de deplasare a unui robot de securitate și supraveghere, făcând parte din cadrul tezei de doctorat (industrial) “Studii, cercetări și contribuții privind realizarea unui robot mecatronic inteligent pentru aplicații de securitate și supraveghere”. Lucrarea stiinţifică are drept rezultat final o platformă inteligentă, originală, ce va fi folosită la controlul deplasării robotului. Platforma permite comunicarea dintre controlerul dedicat motoarelor BLDC de ultimă generație (încastrate în roata motrice) și un microsistem de calcul ce va gestiona comenzile de deplasare și va asigura inclusiv legătura cu operatorul uman prin orice sistem de ghidare de la distanță se dorește. Deși concepută pentru un robot mecatronic inteligent de securitate și supraveghere, această platformă se dovedește a avea o multiaplicabilitate extinsă pentru orice alt tip de robot sau platformă mobilă ce folosește motoare de tip BLDC cu încastrare în roți. Poiectul îmbină armonios Mecatronica, Sistem Cyber-MixMecatronica, Integronica și Inteligența Artificială întro construcție inteligentă interoperativă.

Cuvinte cheie: platformă inteligentă, inteligență artificială, control inteligent motoare electrice, tehnică de măsurare inteligentă.


Abstract: Result of the Scientific Concerns from the Doctoral School of Mechanical Engineering and Mechatronics of the Valahia Târgovişte University and the research project of INCDMTM "INTEGRATED MECHATRONIC SYSTEM FOR HUMAN SECURITY INSURANCE FOR THE SAFETY OF OBJECTIVES AND INTERVENTIONS IN RISK - MISO ZONES" (project ID: PED-2016-0924, code PN-III-P2-2.1-PED-2016-0707) in the field of robotics, the scientific work "Intelligent Platform with BLDC DC Drives and Microsystems for Mechatronic Applications in Security and Surveillance " is the completion of the experimental testing of controlling the movement of a security and surveillance robot, as part of the Ph.D. industrial thesis "Studies, research and contributions on the development of a smart mecatronic robot for security and surveillance applications". The scientific work ultimately results in an intelligent, original platform that will be used to control the movement of the robot. The platform allows communication between the latest generation BLDC engine (embedded in the drive wheel) and it’s controller and a computerized microsystem that will handle the displacement controls and will also provide the link with the human operator through any remote guidance system that is used. Although designed for an intelligent security and surveillance mechatronic robot, this platform is proven to be extensively versatile for any other type of robot or mobile platform that uses BLDC wheel-drive engines. The project harmoniously combines Mechatronics, Cyber-MixMeatronic, Integronics and Artificial Intelligence into an Intelligent Interoperable Construction.

Keywords: Intelligent platform, Artificial intelligence, Intelligent electric motors control, Intelligent measuring technology.

 

DOWNLOAD PDF