DEZVOLTAREA PARCULUI-MUZEU AL TEHNICII ÎN AER LIBER AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CHIȘINĂU

Autor/autori: Acad. Ion BOSTAN, Prof., dr. ing. Alexandru MARIN, Conf. univ. Valeriu PODBORSCHI, Conf. univ., dr. ing. Maxim VACULENCO

Rezumat: In fiecare oraș modern parcurile, muzeele reprezintă locuri atractive atât pentru locuitori, cât și pentru oaspeții lui. Crearea unui Parc – Muzeu dedicat evoluției gândirii și realizărilor umane, de la obținerea focului și terminând cu succesele cosmonauticii, are o deosebită importanță. Vizitatorii Parcului - Muzeu al Istoriei Tehnicii în aer liber de la mic la mare pot lua cunoștințe cu o mică părticică din istoria ingineriei care stă la baza dezvoltării societății umane. Succint este descrisă crearea unui astfel de parc-muzeu în orașul Chișinău, Republica Moldova, la Universitatea Tehnica.

Cuvinte cheie: parc, muzeu, sculpturi, figurine zodiacale, tractor, elicopter, tramvai.


Abstract: Every modern city parks, museums are places for both people and for his guests. Creating a park - Museum dedicated to the development and achievements of human thought, from getting fire and ending with the successes of cosmonautics, it has a special significance. Visitors History Museum Technology Park-outdoor small to large can take a little bit of knowledge engineering history that underpins the development of human society. Succinctly describes the creation of such a park-museum in Chisinau, Moldova, Technical University.

Keywords: park, museum, sculptures, zodiac figures, tractor, helicopter, tram.

 

DOWNLOAD PDF