INFLUENȚA APEI ASUPRA PROPRIETĂȚILOR TENSIONALE ALE FIRELOR DE IN ȘI DE IUTĂ

Autor/autori: Dr.ing. Liliana BUHU, Dr.ing. Daniela NEGRU, Dr.ing. Adrian BUHU

Rezumat: În prezentul studiu s-a urmărit degradarea proprietăților tensionale ale firelor de in și de iută în apă obținută prin topirea zăpezii, știut fiind faptul că în ultimul timp pe plan mondial se pune un mare accent pe dezvoltarea durabilă și protecția mediului. Probele au fost menținute în apă până la 4 luni, după fiecare lună fiind determinate proprietățile tensionale ale acestora. Acest studiu comparativ a durat doar 4 luni, deoarece firele de in au fost foarte deteriorate de acțiunea apei și nu au mai putut fi obținute lungimi de fir necesare solicitării pe dinamometru.

Cuvinte cheie: Fire de in, fire de iută, proprietăți tensionale, curbe forță-alungire.


Abstract: In the present study, the degradation of the tensile properties of flax and jute yarns in water obtained from the melting of snow was aimed at the fact that lately, a great emphasis has been placed on sustainable development and environmental protection in the world. Samples were maintained in the water for up to 4 months, after each month their tension properties were determined. This comparative study lasted only 4 months since the yarns were greatly damaged by the action of the water and no longer needed yarn length scould be obtained on the dynamometer.

Keywords: linen yarns, jute yarns, tensile properties, force-elongation curves.

 

DOWNLOAD PDF