SOLUȚII INTEGRATIVE DE OPTIMIZARE A PROPRIETĂȚĂȚILOR RIGIDO-PLASTICE A CHITARELOR

Autor/autori: Ing. Petrică-Georgică DUȚĂ, Ș.l. dr.ing. Mariana-Domnica STANCIU, Drd. ing. Sergiu GEORGESCU

Rezumat: Chitarele clasice sunt formate din doua mari subansamble, corpul chitarei (cutia de rezonanță) și gâtul chitarei. Sub acțiunea încărcărilor, aceste două componente se pot deforma ducând la distorsionarea sunetului produs de chitară. Astfel, pentru diminuarea deformațiilor, se pot utiliza fie materiale mai rigide și stabile din punct de vedere dimensional, fie elemente de ranforsare, fie forme geometrice ale secțiunii gâtului care s- mărească modulul de rezistență. În lucrare sunt propuse soluțiile de rigidizare bazate pe combinația dintre cele două modalități de rigidizare: modificarea materialului din care chitarele clasice sunt fabricate și a geometriei acestora, pe baza unor măsurători preliminare ce au determninat frecvența apariției defectelor și posibile cauze.

Cuvinte cheie: chitară clasică, ranforsare, secțiunea gâtului de chitară, rigiditate, deformația vasco-elastică.


Abstract: The classical guitars are composed from two main subassemblies: guitar body (resonance box) and neck. Under loading, the components of guitar are deforming, leading to an distorted sound produced by instrument. Thus, to decreasing the deformation of guitar, can be used wood species with rigid and stable properties, some reinforcement elements or shape section of neck which increasing the stiffness modulus. În the paper are presented some analytical and experimental solutions based on combination between materials and shape of guitar neck, based on previous measurements.

Keywords: classic guitar, reinforcement, section of classical guitar neck, stiffness, viscous-elastic deformation.

 

DOWNLOAD PDF