NICOLAE TECLU (1839-1916) – CONTRIBUŢII ROMÂNEȘTI ÎN CHIMIA APLICATĂ

Autor/autori: Dr.ing. Beatrice GHIȚĂ, Prof.univ. dr.ing. Elena HELEREA

Rezumat: Nicolae Teclu (1839-1916) este unul dintre primii ingineri români, recunoscut în Europa ca cercetător şi practicant al chimiei. Prin activitatea sa, Nicolae Teclu a susţinut promovarea ştiinţelor, în special, a chimiei şi a industriei chimice. Fiind un susţinător tenace al ideii de eliberare națională a românilor din Transilvania şi un ambasador neobosit al ştiinţei, Nicolae Teclu a fost primit în Academia Română în anul 1879. Pentru contribuţiile sale în ştiință şi ale aplicațiilor în domeniul chimie, în prezent Academia Română organizează la Secţia de ştiinţe chimice premiul Nicolae Teclu.

Cuvinte cheie: Istoria chimiei, Nicolae Teclu, chimie aplicată, inginerie.


Abstract: Nicolae Teclu (1839-1916) is one of the first Romanian engineers, recognized in Europe as a researcher and practitioner of chemistry . Through his activity, Nicolae Teclu has supported the promotion of sciences, in particular, of chemistry and of the chemical industry. Being a tenacious supporter of the idea of national liberation of the Romanians in Transylvania and a tireless ambassador of science, Nicolae Teclu was received in the Romanian Academy in 1879 . For his contributions in science and its applications in chemistry, nowadays the Romanian Academy organizes the Nicolae Teclu Prize at the Chemical Sciences Section.

Keywords: History of chemistry, Nicolae Teclu, applied chemistry, engineering.

 

DOWNLOAD PDF