REUTILIZAREA DEȘEURILOR TEXTILE ÎN PRODUSE CU VALOARE ADĂUGATĂ

Autor/autori: Asist. univ. drd. ing. ec. Emil-Constantin LOGHIN, Ing. Alexandra-Gabriela TOPALĂ, Conf. univ. dr. ing. Manuela AVĂDANEI, Șef lucrări dr. ing. Ionuț DULGHERIU, Șef lucrări dr. ing. Savin Dorin IONESI, Conf. dr. ing. Irina IONESCU

Rezumat: Creativitatea și inovarea în domeniul confecțiilor textile - îmbrăcăminte se materializează prin lansarea pe piață a unor noi produse sau modele, cu valoare adăugată sau nu, dar care satisfac la cel mai înalt nivel cerințelor consumatorilor. Această creativitate este important să se regăsească și prin modul de utilizare a materialelor textile, materiale care determină costuri importante în produsul final. Utilizarea eficientă și rațională a materiilor prime textile este o trăsătură importantă noului model de economie (circulară și sustenabilă), model care are drept scop reutilizarea, repararea, recondiţionarea şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. În cadrul lucrării, se propune un mod de diversificare a structurii sortimentale a unei firme de confecții textile - îmbrăcăminte prin reutilizarea deșeurilor textile obținute în activitatea de producție (croit), care va conduce în final la creșterea competitivității firmei pe piața concurențială.

Cuvinte cheie: deșeuri textile, diversificare, croit.


Abstract: In the field of textile garments, creativity and innovation are materialized by launching new products (with or without added value) on the market, which satisfy the demands of the consumers at the highest level. It is of the utmost importance for this creativity to be visible in the manner in which the textile materials are employed, as this has a great impact on the costs of manufacturing the final product. The efficient and rational usage of the raw materials in the textile industry is an important feature of a circular and sustenable economic model, whose main purpose is to reuse, repair, recondition, and recycle the already existent products and materials. In this paper, we propose a new method of diversifying the range of products of a textile garment manufacturing company, which consists of reusing the textile waste resulted in the manufacturing process(cutting), and which will lead to an increase in the competitivity of the company on the market.

Keywords: textile waste, diversification, cut.

 

DOWNLOAD PDF