CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR ANTIGRINDINĂ ȘI DE UNIFORMIZARE A PRECIPITAȚIILOR

Autor/autori: Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Șef lucr. dr. ing. Laurențiu ALBOTEANU, Asist. dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU, Ing. Sorin STEPAN, Prof. dr. ing Petru TODOS, Prof. dr. ing. Ion SOBOR, Conf. dr. ing.Ilie NUCĂ, Ing. Mihail SIMA

Rezumat: Având în vedere că Simpozionul Științific al Inginerilor Români de Pretutindeni SINGRO 2018 se desfășoară sub deviza „ Unire și Inovare”, lucrarea a fost propusă pentru a exemplifica modul în care se poate realiza „unirea” echipelor de cercetare și „inovarea” prin activitățile de cercetare desfășurate în comun. Se prezintă Brevetul de invenției obținut de Ștefania Mărăcineanu în 1930, structura sistemului antigrindină din România și Republica Moldova și echipamentele complementare sistemului antigrindină realizate în cadrul cercetărilor efectuate de colectivul de autori.

Cuvinte cheie: sisteme antigrindină, echipamente complementare, contribuții românești.


Abstract: Având în vedere că Simpozionul Științific al Inginerilor Români de Pretutindeni SINGRO 2018 se desfășoară sub deviza „ Unire și Inovare”, lucrarea a fost propusă pentru a exemplifica modul în care se poate realiza „unirea” echipelor de cercetare și „inovarea” prin activitățile de cercetare desfășurate în comun. Se prezintă Brevetul de invenției obținut de Ștefania Mărăcineanu în 1930, structura sistemului antigrindină din România și Republica Moldova și echipamentele complementare sistemului antigrindină realizate în cadrul cercetărilor efectuate de colectivul de autori.

Keywords: sisteme antigrinidnă, echipamente complementare, contribuții românești.

 

DOWNLOAD PDF