ANALIZA CU ELEMENTE FINITE A STĂRILOR DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII ALE UNEI STRUCTURI DE SEMIREMORCĂ

Autor/autori: Ing. Iulian Ștefan URUCU, Ș.l. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Ș.l. dr. ing. Marius Nicolae BABA

Rezumat: Studiul prezentat în lucrare are la bază nevoia actuală din domeniul autovehiculelor rutiere de extindere a funcționalității și capacității de transport a autovehiculelor în condițiile atașării unor structuri ușoare ( care să nu mărească consumul de combustibil, să nu scadă viteza de înaintare) dar cu rezistență sporită. Astfel în urma documentării, a fost proiectată structura de rezistență a unei semiremorci cu o osie utilizând soft-ul Catia, modelul geometric fiind importat în Abaqus pentru determinarea stărilor de tensiuni, deformații și analiza modală a structurii.

Cuvinte cheie: Semiremorcă, analiza cu element finit (FEA), suprafața mediană, deformații, tensiuni.


Abstract: This work is based on the current need in the field of automotive industry to extend the functionality and the transport capacity of the vehicles in the context of the attachment of light structures (which do not increase the fuel consumption, not decrease the speed) but with increased strainght, thus after the documentation, the CAD design of the structure of the semi-trailer structure and the finite element analysis of the stress and deformation states were carried out.

Keywords: Semi-traler, finit element analysis, midle surface, strain, stresses.

 

DOWNLOAD PDF