IPM - IASI POLYTECHNIC MAGAZINE, BOOK AND SOFTWARE REVIEWS

Autor/autori: Conf. dr. ing. Dan DORIN, Conf. dr. inf. Marin VLADA

Rezumat: Revista "IPM - Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews ", secțiunea a revistei "Buletinul Institutului Politehnic Iași", a Universității Tehnice "Gh. Asachi "din Iași, România. Prin intermediul schimbului internațional Revista "IPM - Iași" - editori: Prof. Dr. Ing. Adrian Adăscăliței și Prof. Dr. Ing. Horia N. Teodorescu (membru al Academiei Române), a completat fondul documentelor valoroase străine de strictă specialitate ale Bibliotecii Universitare, în perioada 1989-2010. În paginile revistei au fost prezentate și analizate lucrări din toate domeniile științelor aplicate și inginerești, cu accent deosebit pe predarea și învățarea asistată de calculator, precum și pe proiectarea și producția asistată de calculator. Articolele au fost grupate în diferite secțiuni: recenzii de carte, prezentarea programelor de calculator, rezumate ale tezelor de doctorat, prezentări de conferințe și lucrări de simpozioane, standarde internaționale.

Cuvinte cheie: Iasi Polytechnic Magazine, International Center for Engineering Education, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.


Abstract: "IPM - Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews", Section of the journal "Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi", ”Gh. Asachi” Technical University from Iasi, Romania. Through the international exchange "IPM - Iasi Polytechnic Magazine" - editors: Prof. dr. Ing. Adrian Adăscăliţei and Prof. Dr. ing. Horia N. Teodorescu (member of the Romanian Academy), completed the fund of foreign valuable documents of strict specialty of the University Library, during the period 1989-2010. In the pages of the magazine were presented and analyzed works from all fields of applied and engineering sciences, with particular emphasis on computeraided teaching and learning, as well as on computer-aided design and manufacturing. The articles have been grouped into various sections: book reviews, computer program presentation, doctoral thesis summaries, presentation of conferences and symposium papers, international standards.

Keywords: Iasi Polytechnic Magazine, International Center for Engineering Education, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, ”Gh. Asachi” Technical University from Iasi.

 

DOWNLOAD PDF