HOMO INGENIOUS LA COMBINATUL CHIMIC DIN FĂGĂRAŞ

Autor/autori: Prof. dr.ing. Elena Helerea, Prof. Florentin Olteanu

Rezumat: Există o pleiadă de ingineri români care prin cariera lor intelectuală, prin realizările şi viaţa lor exemplară sunt repere profesionale şi sociale pentru progresul naţiunii române. Sunt mari personalităţi care au demonstrat creativitate şi eficienţă în practicarea profesiei, dar şi calitate de om al cetăţii. Prezentul studiu are ca obiect activitatea de cercetare şi inovare a inginerilor şi tehnicienilor din Făgăraş, care, încă din perioada 1920 – 1924, când la Făgăraş se construia Prima Fabrică de Explozivi, până în anii 1970 - 1980 când Combinatul Chimic din Făgaraş a ajuns unul din cei mai mari piloni ai industriei chimice, au demonstrat inventivitate şi creativitate în activitatea de cercetare şi producţie. Este prezentată traiectoria profesională a unuia din aceşti Homo Ingenious care este inginerul, cercetătorul şi cadrul didactic Ulysse Corina (1910-1958), ale cărui inovaţii şi invenţii au adăugat noi repere în dezvoltarea industriei chimice româneşti.

Cuvinte cheie: Inginer, inovare şi creativitate, Prima Fabrică de Explozivi, Ulysse Corina.


Abstract: There is a plethora of Romanian engineers who through their intellectual career, through their exemplary achievements and life, are professional and social benchmarks for the progress of the Romanian nation. There are great personalities who have demonstrated creativity and efficiency in practicing the profession, but also the quality as humans. The present study focuses on the research and innovation activity of engineers and technicians in Făgăraş,who, begining with the years 1920 - 1924 when the First Explosive Factory of Făgăraş was built, until the years 1970 -1980 when the Chemical Company of Fagaras reached one of the largest pillars of the chemical industry, have demonstrated inventiveness and creativity in research and production. It is presented the professional trajectory of one of these Homo Ingenious who is Ulysse Corina (1910-1958) - engineer, researcher and teacher - whose innovations and inventions have added new benchmarks in the development of the Romanian chemical industry.

Keywords: Engineer, innovation and creativity, First Explosives Factory, Ulysse Corina.

 

DOWNLOAD PDF