MODERNIZAREA ACTULUI MEDICAL ÎN APLICAREA TERAPEI IMPLANTO – PROTETICE - ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ

Autor/autori: As. univ. dr. Vlad Gabriel VASILESCU , Prof. univ. dr. ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: Implantologia orală este ramura stomatologiei care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani, urmare a dezvoltării materialelor, a evoluției tehnicilor și metodelor chirurgicale sau protetice aplicate. Creşterea competitivităţii şi calităţii serviciilor în clinicile stomatologice de specialitate presupune dezvoltarea parteneriatului cu organizaţii de cercetare ale căror preocupări și rezultate sunt puse în slujba modernizării și eficientizării serviciului medical în tratamentul implanto-protetic. Lucrarea prezintă soluții privind abordarea inovativă, care corelează cunoștințele cazuisticii reale specifice unei ariii geografice, cu utilizarea instrumentelor moderne pentru predicția și controlul actului medical, într-o situație clinică dată. Calitatea predicției bazată pe modele numerice care conține informații continuu actualizate, constituie mijlocul practic al revizuirii opțiunii, al consolidarii cunoașterii, primul pas pentru implementarea noilor tehnici și a folosirii de implanturi cu design inovator.

Cuvinte cheie: terapie, protetică, modelare, implant, implantologie orală, predicție, design inovator.


Abstract: Oral implantology is the branch of dentistry that has witnessed a spectacular development in recent years as a result of material development, evolution of applied surgical or prosthetic techniques and methods. Increasing the competitiveness and quality of services in specialized dental clinics implies the development of partnership with research organizations whose concerns and results are put to the modernization and efficiency of the medical service in the implanto-prosthetic treatment. The paper presents solutions to the innovative approach that correlates the knowledge of the real case of a geographic area with the use of modern instruments for the prediction and control of the medical act in a particular given clinical situation. The quality of predictive model based on numerical models that contains continually updated information is the practical means of reviewing the option, of consolidating knowledge, the first step for the implementation of new techniques and the use of innovative design implants.

Keywords: therapy, prosthesis, modeling, implant, oral implantology, prediction, innovative design.

 

DOWNLOAD PDF