SOLUȚII TEHNOLOGICE PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII UNOR PRODUSE LAMINATE PLATE DIN OȚEL OBȚINUTE ÎN FLUXUL TEHNOLOGIC ARCELORMITTAL GALAȚI

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: Calitatea unui produs metalic este determinată primordial de proprietăţile materialului, care la rândul lor depind de natura acestuia, caracterizată prin compoziţia chimică şi mai ales prin structura sa. Structura unui material metalic poate fi modificată prin prelucrari termice şi/sau termomecanice, astfel încât calitatea produselor poate fi influenţată direct şi în măsura cea mai mare prin modificarea proprietăţilor. Creşterea calităţii produselor metalurgice cu caracteristici structurale și de proprietăți fizico-mecanice la nivelul cerințelor specificațiilor tehnice și standardelor de produs în vederea utilizării lor în cele mai diverse domenii economice a impus, pe de o parte dezvoltarea de noi mărci de oţel, iar pe de altă parte implementarea de procedee şi tehnologii moderne de prelucrare metalurgică. Lucrarea prezintă soluțiile tehnologice adoptate în fazele tehnologice de fabricație, în principal la laminarea și tratamentele termice specifice, pentru asigurarea creșterii performanțelor de utilizare ale unor produse laminate plate din oțel.

Cuvinte cheie: oțel, laminare, prelucrare termică, compoziție chimică, proprietăți, structură, industria auto


Abstract: The quality of a metal product is primarily determined by the properties of the material, which in turn depends on its nature, characterized by the chemical composition and especially its structure. The structure of a metal material can be modified by thermal and / or thermomechanical processing, so that the quality of the products can be influenced directly and to the greatest extent by the modification of the properties. The increase in the quality of metallurgical products with structural characteristics and physico-mechanical properties at the level of the requirements of the technical specifications and the product standards for their use in the most diverse economic fields has led, on the one hand, to the development of new steel brands and on the other part implementation of modern processes and technologies metallurgical processing. The paper presents the technological solutions adopted in the technological manufacturing phases, lamination and specific thermal treatments, in order to ensure the increase of the performance of the use of steel flat products.

Keywords: steel, lamination, thermal processing, chemical composition, properties, structure, automotive industry.

 

DOWNLOAD PDF