UTILIZAREA METODELOR STATISTICE DE PROGNOZĂ A CONSUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC ÎN REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE

Autor/autori: Prof.dr.ing. Elena HELEREA, Conf.dr. Livia SÂNGEORZAN

Rezumat: Alegerea frecventă a aliajulului Ti-6Al-4V în medicina dentară prezintă o combinaţie dintre cele mai favorabile caracteristici (ex. proprietăţi mecanice și o rezistenţă la coroziune foarte bune). Totusi și în cazul acestui aliaj ca și a altor aliaje de titan se pune problema elementelor nocive prezente în compoziția lor și luarea în considerare a toxicității prin eliberarea de ioni în organism. Sunt numeroase cercetările care atestă preocupări privind înlocuirea unor elemente chimice nocive în aliajele de titan cum ar fi cele de tipul Ti-Al-Nb sau Ti-Zr-Al. Lucrarea prezinta în sinteză unele rezultate ale cercetarilor privind caracteristicile unui aliaj lipsit de elemente nocive (înalt biocompatibil), care păstrează însă caracteristicile de elecție ale aliajelor convenționale frecvent folosite în implantologia orală.

Cuvinte cheie: bioaliaj, biocompatibilitate, implant dentar, implantologie, biointegrare, toxicitate, proprietăți.


Abstract: The frequent choice of Ti-6Al-4V alloy in dental medicine has a combination of the most favorable features (eg, mechanical properties and very good corrosion resistance). However, for this alloy as well as other titanium alloys, the problem of the harmful elements present in their composition and the taking into account of ionic toxicity in the body. There are many researches that highlight concerns about the replacement of some harmful chemical elements in titanium alloys such as Ti-Al-Nb or Ti-Zr-Al. The paper presents the results of the research on the characteristics of a new alloy free from harmful elements (highly biocompatible) but which retains the characteristics of the choice of conventional alloys commonly used in dental medicine..

Keywords: bioalloy, biocompatibility, dental implant, implantology, biointegration, toxicity, properties.

 

DOWNLOAD PDF