IMPORTANȚA POTENȚIALULUI ENERGETIC AL BIOMASEI LEMNOASE

Autor/autori: Sef lucr.univ.dr.ing. Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ, Prof.univ.dr.ing. Aurel LUNGULEASA, Conf.unv.dr.chim. Cătălin CROITORU, Prof.univ.dr.ing. Liviu GACEU

Rezumat: Lucrarea de față își propune să reliefeze faptul că folosirea biomasei ca material combustibil, a jucat un rol important în furnizarea de energie de la începutul civilizației și joacă un rol important în economiile țărilor în curs de dezvoltare.

Cuvinte cheie: biomasa lemnosǎ, energie regenerabilǎ, densitate energetică, putere calorificǎ.


Abstract: This paper aims to highlight that use of biomass as combustible material, has played an important role in the supply of energy since the beginning of civilization and play an important role in the economies of developing countries.

Keywords: woody biomass, renewable energy, energy density, calorific value.

 

DOWNLOAD PDF