APLICAREA CONCEPTULUI IOT ÎN DOMENIUL MĂSURĂRILOR FĂRĂ CONTACT

Autor/autori: S.L.Dr.Ing. Corneliu DRUGĂ, S.L.Dr.Ing. Ionel ȘERBAN

Rezumat: Această lucrare prezintă o aplicație dezvoltată în cadrul conceptului IoT și anume un sistem de măsurare a temperaturii de la distanţă cu ajutorul unui senzor contactless şi transmiterea informatiei în mediul on-line cu ajutorul Internetului. Totul se realizează prin utilizarea unei plăci ESP8266 cu modul WI-FI integrat, care poate fi conectată ca şi dispozitiv secundar la o platformă Arduino sau poate fi utilizată ca şi componentă principală fiindcă oferă suficientă putere de calcul cât să îndeplinească numeroase sarcini şi aplicaţii. Cealaltă componentă importantă este senzorul de temperatură MLX90614 (în infraroşu).

Cuvinte cheie: IoT, temperatură, Arduino, Wi-Fi, ESP8266, senzor.


Abstract: This paper presents an application developed within the IoT concept, namely a remote temperature measurement system with the help of a contactless sensor and the transmission of information in the on-line environment with the help of the Internet. Everything is done by using an ESP8266 board with integrated WI-FI module, which can be connected as a secondary device to an Arduino platform or can be used as the main component because it provides enough computing power to fulfill many tasks and applications. The other important component is the MLX90614 (infrared) temperature sensor.

Keywords: IoT, Temperature, Arduino, Wi-Fi, ESP8266, sensor.

 

DOWNLOAD PDF