UTILISATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN A PV ASSEMBLY

Autor/autori: S.l.dr.ing. Ionel ȘERBAN, S.l.dr.ing. Corneliu DRUGĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă studii privind sistemele de stocare, de ultimă generaţie, a energiei, care ar putea fi utilizate pentru stocarea energiei din panourile fotovoltaice; și o comparație între acumulatori și supercapacitoare. Energia solară utilizată se modifică în cursul anului nu numai sezonier sau în ciclul zinoapte, ci de la o zi la alta datorită condițiilor climatice diferite. În această situație există o nevoie clară de înțelegere și utilizare a sistemelor de stocare de ultimă generație, care ar putea permite utilizatorilor să economisească energie pentru un sistem autonom.

Cuvinte cheie: sistem de stocare a energiei, supercapacitoare, PV, acumulatori, baterii.


Abstract: The paper presents investigations about the state-of-the-art energy storage systems, that could be used for storing energy from the PV panels, and a comparison between accumulators and supercapacitors. The used solar energy changes during the year not only seasonally or in the day-night cycle, but from one day to another due to the different climatic conditions. In this situation there is a clear need for understanding and using the state of the art storage systems that might allow the users, off the grid, to save energy for an autonomous system.

Keywords: energy storage system, supercapacitors, PV, accumulators, battery.

 

DOWNLOAD PDF