CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND FORȚELE LA DEFORMAREA INCREMENTALĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Valentin OLEKSIK, Prof. dr. ing. Radu BREAZ, Prof. dr. ing. Gabriel RACZ, Prof. dr. ing. Octavian BOLOGA, Prof. dr. ing. Paul Dan BRÎNDAȘU

Rezumat: Lucrarea de față își propune realizarea unui studiu comparativ referitor la forțele care apar în procesul de deformare incrementală. Lucrarea prezintă avantajele procedeului de deformare incrementală, un stadiu actual în domeniu și aparatura experimentală folosită la determinarea forțelor din proces. Pentru studiul comparativ referitor la forțele din procesul de deformare autorii au ales două materiale metalice: un oțel OL52 și un aliaj de aluminiu (A6061). Forma finală a pieselor a fost de trunchi de piramidă. Au fost utilizați doi pași verticali (0,25 și 0,5 mm). Au fost determinate forța verticală și o forță orizontală

Cuvinte cheie: deformare incrementală, cercetări experimentale, forțe, materiale, pas vertical


Abstract: The present paper proposes a comparative study regarding the forces that occur in the incremental forming process. The paper presents the advantages of the process, the state of the art and the experimental layout used. For the comparative study regarding the forces in the incremental forming process the authors had chosen two different metallic materials: a structural steel (OL52) and an aluminum alloy (A6061). The desired shape of the parts was frustum of pyramid. Two different values of the vertical step were chosen (0.25 and 0.5 mm). The vertical force and one horizontal component were determinate.

Keywords: incremental forming, experimental researches, forces, materials, vertical step

 

DOWNLOAD PDF