SISTEM PENTRU CLIMATIZAREA UNEI LOCUINŢE DINTR-O FERMĂ SMART, UTILIZÂND O POMPĂ DE CĂLDURĂ

Autor/autori: Drd. ing. Andrei DUMITRAŞCU, Dr. ing. Dragoş MANEA, Dr. ing. Marinela MATEESCU, Dr. ing. Marian POPESCU

Rezumat: Din analiza consumului total de energie primară din cadrul Uniunii Europene rezultă că aproximativ 82% se face în domeniul rezidenţial şi cel industrial, din care 47% este utilizat pentru încălzirea locuinţelor. În anumite cazuri, de exemplu în scop de confort sau în anumite procese tehnologice, energia termică trebuie să aibă un potenţial redus, corespunzător unor temperaturi care nu depăşesc 100°C. O soluţie de valorificare a importantelor cantităţi de căldură din mediu este utilizarea pompelor de căldură pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere. Pompele de căldură oferă o alternativă la combustibilii clasici, contribuind în acelaşi timp şi la reducerea emisiilor de CO2. Ele obţin aproximativ trei sferturi din energia necesară pentru încălzire din mediul înconjurător, iar pentru restul utilizează ca energie de acţionare curentul electric.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, pompe de căldură.


Abstract: From the analysis of total primary energy consumption in the European Union results that about 82% of it is allocated in the residential and industrial domain, of which 47% is used for heating. In some cases, eg for purposes of comfort or in certain technological processes, the heat must have a low potential, corresponding to temperatures not exceeding 100° C. A way to capitalize on the sizeable amounts of heat from the environment is to use heat pumps for heating and ensuring domestic hot water. Heat pumps offer a real alternative to classic fuels, while also contributing to reducing CO2 emissions. They get about three quarters of the energy required for heating from the environment and for the rest they use electricity as driving power.

Keywords: regenerable energy, heat pumps.

 

DOWNLOAD PDF