RESPIRABILITATEA MATERIALELOR PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE

Autor/autori: Alina IOVAN DRAGOMIR, Daniela FĂRÎMĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă un mod original de apreciere a capacităţii de respirabilitatea a structurilor de încălţăminte destinate sezonului toamna - iarnă. Modul de apreciere poate fi extins pentru alte tipuri de materii prime și structuri de încălţăminte, cu diferite destinaţii. Respirabilitatea materialelor destinate realizării produselor de încălţăminte s-a apreciat prin valorile rezistenţei la trecerea vaporilor Rv, a rezistenţei la trecerea aerului Rpa și a rezistenţei termice Rt, sintetizate intr-un indicator global numit indice de repirabilitate Ir. Ţinând cont de faptul că valorile celor trei caracteristici de confort sunt exprimate în unităţi de măsură diferite, s-a impus găsirea unui mod unitar de exprimare a cestora. Astfel, valoarea indicelui de respirabilitate Ir s-a obţinut în mod obiectiv, prin acordarea de puncte de la 0 la 10, în corelaţie cu cerinţele impuse de domeniul de utilizare a structurilor de încălţăminte analizate. În baza valorilor obţinute pentru indicele de respirabilitate s-au realizat reprezentări grafice adimensionale, care ușurează aprecierea rezultatelor cercetării.

Cuvinte cheie: indice de respirabilitate, încălţăminte, piele, confort.


Abstract: The paper presents an original way to determined the breathability of the upper used to automwinter shoes. The methodology can be used for any type of material or structure. The breathability of the materials used for shoe upper was expressed with a global indicator, breathability index, Ir. To calculate this index is neccesary to be known the value of air resistance, water vapor resistance and thermal resistance. Because each of this resistances is expresed in a different unit, it was necessary to develope a unitary way to express. In this way, to each resistance was give a value between 1 and 10 and than was summed for each structure

Keywords: breathability index, footwear, leather, comfort.

 

DOWNLOAD PDF