EVALUAREA CICLULUI DE VIAŢĂ ÎN INDUSTRIA OŢELULUI ELABORAT ÎN UZINE INTELIGENTE

Autor/autori: Dr rer nat Paul OLARU1,

Rezumat: Otelaria anului 2048 este tehnologizata conform projectului Industry 4.0 . Acesta definește un nou model de otelarie a carei producţie bogată în date, alimentată de echipamente superperformante noi, de capital, senzori, scannere, clienţi, furnizori etc. Aceste utilitati sunt folosite pentru a îmbogăţi tehnologiile actuale, respectiv capacitatile in productia de astăzi. Datele noi , parametrii restructurati si recalculati, parametrii biometrici, geospaţiali și multe alte tipuri de date sunt utilizate de noi instrumente analitice puternice, algoritmi de învăţare în mașină, instrumente de realitate augmentate și multe altele. Datele sunt analizate de mașini inteligente care direcţionează acţiunile altor tipuri de mașini tehnologice și oameni. În consecinţă, operatiile in totalitate , depozitele, mașinile-unelte și altele devin complet automatizate și interconectate. Tehnologiile și datele din otelaria industrială 4.0 schimbă modul în care inginerii proiectează, realizeaza prototipul și produc noi produse. Aceste tehnologii reduc dramatic ciclurile de dezvoltare și contribuie la apropierea producătorilor de furnizori și de clienţi. În cele din urmă, executarea digitală a produselor (otelului, zgurei , gazelor ,etc). de catre dispozitivele Industry 4.0 pot fi ele însele o sursă de venituri noi pentru producători. Anul demararii productiei este 2048. Pasesti in fabrica viitorului si vezi ... ce?. „Fabrica / Uzina inteligentă”, numită uneori și "Fabrica / Uzina viitorului", este piatra de temelie a celei de-a patra revoluţii industriale. Într-adevăr, aceasta este adesea reprezentata ca agregat al tuturor tehnologiilor Industry 4.0: sisteme cibernetice fizice - active fizice conectate la germeni digitali - Internetul Industriei Activitatilor/Lucrurilor (IIoT), analiza datelor, fabricarea prealiajelor și inteligenţa artificială.Cum arata de fapt?.

Cuvinte cheie: otel, industry 4.0, tehnologie, otelarie,inteligenta.


Abstract: The 2048 steel factory is being developed according to industry 4.0. It defines a new model of steelwork whose data-rich production is fueled by super-performing new equipments, capital, sensors, scanners, customers, suppliers, and so on. These utilities are used to enrich current technologies and capabilities in today's production. New data, restructured and recalculated parameters, biometric, geospatial parameters and many other data types are used by powerful new analytical tools, machine learning algorithms, augmented reality tools, and more. The data is analyzed by intelligent machines that direct the actions of other types of technological machines and people. As a result, all operations, warehouses, machine tools, and others become fully automated and interconnected. Technologies and data from Industrial Steel 4.0 change the way engineers design, make prototype and produce new products. These technologies dramatically reduce development cycles and help bring suppliers and customers closer to each other. Finally, the digital execution of products (steel, slag, gas, etc.). by Industry 4.0 devices can themselves be a source of new revenue for manufacturers. The start of the production is 2048. It is time for your quarterly visit on the spot. Your unmanned taxi stops you in front of a large industrial building. You go to the factory of the future and see ... what? The "Factory / Smart Factory," sometimes called "Factory / Future Factory," is the cornerstone of the fourth industrial revolution. Indeed, it is often represented as an aggregate of all Industry 4.0 technologies: Physical Physical Systems - Physical Assets Connected to Digital Twins - Internet of the Activity / Things Industry (IIoT), Data Analysis, Manufacture of Additives, and Artificial Intelligence.

Keywords: steel, industry 4.0, technology, steelwork, intelligence.

 

DOWNLOAD PDF