INSTRUMENTE DE E-LEARNING DESTINATE ÎMBUNĂTĂŢIRII DEPRINDERILOR ÎN DOMENIUL TEXTIL

Autor/autori: Dr. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, Dr. ing. Carmen GHIȚULEASA, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Ing. Răzvan SCARLAT, Dr. ing. Lilioara SURDU, Drd. ing. Ana DIAS, Prof. dr. ing. Luis ALMEIDA

Rezumat: Textilele inteligente combină cunoștinţe din discipline diferite, precum fizica, matematica, electrotehnica și tehnologia textilă. Ele reprezintă un bun prilej de a înfăţisa elevilor de liceu și studenţilor din domeniul tehnic câteva aplicaţii finale ale disciplinelor de bază, pe care aceștia le studiază. E-learningul reprezintă pe de altă parte o metodă modernă de consultare a materialelor educaţionale online cu numeroase beneficii. Proiectul Erasmus+ “Smart textiles for STEM training- Skills4Smartex” își propune să realizeze un curs în domeniul textilelor inteligente de tip e-learning pentru formarea profesională a tinerilor.

Cuvinte cheie: e-learning, textile inteligente, formare profesională.


Abstract: Smart textiles combine knowledge out of various disciplines, such as physics, mathematics, electrotechnics and textile technology. They represent a good means to highlight for college and highschool students of technical fields some final applications of the basic disciplines they are learning. E-learning represents on the other hand a modern method of consulting online educational materials with numerous benefits. The Erasmus+ project “Smart textiles for STEM training- Skills4Smartex” aims to create an e-learning course in smart textiles meant for vocational education and training of young people.

Keywords: e-learning, smart textiles, vocational education and training.

 

DOWNLOAD PDF