STABILIREA PARAMETRILOR SPECIFICI MĂSURĂRII ARMONICE A ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE ANGRENAJELOR EVOLVENTICE PRIN SIMULARE NUMERICĂ

Autor/autori: Drd. ing. Dănuț Iulian STANCIU, Dr. ing. prof. univ. Gh. GHEORGHE, Dr. ing. Daniela CIOBOATA

Rezumat: Măsurarea armonică a parametrilor geometrici a angrenajelor cu profil evolventic este o metodă mult mai rapidă decât metodele tradiţionale de verificare, cu o precizie suficient de mare să poată fi aplicată cu succes în industria producătoare de roţi dinţate sau în cea care utilizează aceste roţi. Pentru a putea decela influenţa diferitelor componente geometrice specifice angrenajelor evolventice este necesar a se efectua un număr mare de testări cu angrenaje cu abateri geometrice cunoscute și a se determina filtrele necesare. Pentru a elimina aceste testări, mari consumatoare de timp și de resurse materiale, s-a elaborat un software de simulare a angrenării dintre două roţi dinţate virtuale, roţi dinţate cu valori ale diverselor abateri geometrice cunoscute, software care realizează o angrenare virtuală din care se se obţine un set de valori ale variaţiei distanţei dintre axe, valori care vor fi utilizate pentru a determina seturile de filtre ce se vor aplica pentru a diferenţia abaterile geometrice ale roţilor dinţate.


Abstract: The harmonic measurement of the geometric parameters of the gears with an involute profile is a much faster method than the traditional verification methods with a sufficiently high accuracy that can be successfully applied to the toothed wheel industry or to those using these wheels. In order to be able to detect the influence of the different geometrical components specific to the evolutionary gears, it is necessary to perform a large number of known geometrical gearing tests and to determine the necessary filters. In order to eliminate these time-consuming and resource-intensive tests, we have developed a simulation software for engaging between two virtual gears, gears with values of various known geometric deviations, software that performs virtual engagement from which a set of axial distance variation values that will be used to determine the sets of filters to be applied to differentiate geometric deviations of the gears.

 

DOWNLOAD PDF