CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA ECRANELOR ELECTROMAGNETICE PE BAZĂ DE SUBSTRATURI TEXTILE

Autor/autori: Dr. ing. Lilioara SURDU, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Dr. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, Dr. Bogdana MITU

Rezumat: În lucrare prezentăm cercetări privind realizarea ecranelor electromagnetice pe bază de substraturi textile ţesute, care au fost acoperite prin pulverizare/sputtering de tip magnetron cu straturi fine, metalice. Ţesăturile acoperite cu straturi subţiri de cupru pe ambele feţe au prezentat valori ale atenuării electromagnetice cuprinse între 3 şi 8,5 dB., iar ţesăturile cu fire conductive inserate și tratate pe ambele feţe cu strat subţire de cupru au prezentat valori ale atenuării electromagnetice cuprinse între 20 şi 33 dB.

Cuvinte cheie: textile; plasma, sputtering; pelicule subţiri de Cu; ecrane electromagnetice


Abstract: In this paper we present results regarding the realization of electromagnetic shields based on woven textile substrates, which were covered with fine metallic layers by magnetron sputtering. The fabrics coated with thin copper layers on both sides showed electromagnetic attenuation values ranging between 3 and 8,5 dB while the diuble-sided copper layer woven fabrics with inserted conductive yarns showed electromagnetic shielding values between 20 and 33 dB.

Keywords: magnetron plasma sputtering; Cu thin films; electromagnetic shields

 

DOWNLOAD PDF