EVALUAREA EFICIENŢEI FUNCŢIONALIZĂRII MATERIALELOR TEXTILE CU OXID DE CERIU

Autor/autori: Dr. ing. Emilia VISILEANU, ing. Laura CHIRIAC, Drd. ing. Cornelia MITRAN, ing. Razvan SCARLAT, Dana CITACU

Rezumat: Matrici textile din: 100% bumbac, albe și vopsite, au fost funcţionalizate prin: tehnologia de pulverizare si fulardare, cu CeO2 NP, inainte /după oleofobizare cu Rukostar EEF6 sau Nuva N 2114. Testele de durabilitate au evidenţiat că testul de transpira ţie acidă este cel mai agresiv conducând la scăderi ale cantităţii de CeO2 NP de cca. 25% fata de proba netratată. Cantitatea de CeO2 NP depusă pe materialul textil prin tehnologia de tratare prin impregnare (fulardare) este mai mare fata de cea obţinuta prin tehnologia de pulverizare. S-a determinat influenţa auxiliarilor chimici asupra dimensiunii și distribuţiei CeO2 NP pe suprafaţa tricoturilor, prin analize SEM și s-au calculat indicatorii statistici ai dispersiei dimensiunilor și distantelor dintre CeO2.

Cuvinte cheie: oleofobizare, functionalizare, dispersie, pulverizare, fulardare.


Abstract: Textile mats from: 100% cotton, white and dyed, were functionalized by: spray and pad-roll Technology with CeO2 NP, before / after oleophobia with Rukostar EEF6 or Nuva N 2114. Durability tests have shown that the acidic sweat test is most aggressive leading to decreases in the amount of CeO2 NP of approx. 25% of the untreated sample. The amount of CeO2 NP deposited on the textile by the impregnation (fularding) treatment technology is higher than that obtained with the spray technology. The influence of chemical auxiliaries on the size and distribution of CeO2 NP on the surface of the knits was determined by SEM analyzes and the statistical indicators of the dispersion of sizes and distances between CeO2 were calculated.

Keywords: oleofobization, functionalization, dispersion, spraying, fulardation.

 

DOWNLOAD PDF