CORRELATION ANALYSIS OF ELECTROSPINNING PROCESS PARAMETERS

Autor/autori: Ph.D Iuliana G. LUPU, Ph.D Oana CRAMARIUC, Ph.D Liliana HRISTIAN, Ph.D. Nicanor CIMPOEȘU, Ph.D Marian C. GROSU

Rezumat: În această lucrare au fost investigaţi doi parametri importanţi ai procesului de electrofilare și anume debitul și distanţa dintre vârful acului și colector, folosind o soluţie polimerică PEO/etanol și apă. Analiza SEM a relevat faptul că fibrele electrofilate prezintă o morfologie uniformă cu o distibuţie îngustă a diametrului fibrelor. Influenţa distanţei vârf-colector respectiv a debitului asupra diametrului fibrelor electrofilate a fost investigată folosind analiza statistică. Astfel, analiza a indicat o dependenţă liniară între parametrii procesului și diametrul fibrelor. Acest lucru înseamnă că, odată cu creșterea distanţei vârf-colector diametrul fibrei scade în timp ce creșterea debitului conduce la creșterea diametrului fibrelor electrofilate.

Cuvinte cheie: electrofilare, oxid de polietilenă, analiză statistică.


Abstract: In this paper, we have studied two important parameters of the electrospinning process, including needle-tip-to-collector distance, and flow rate by using using PEO/ethanol and water polymer solutions. Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed that the electrospun fibers have relatively uniform morphologies with a narrow fiber diameter distribution. The effect of tip-collector distance and flow rate on the fiber diameter was investigated by using statistical analysis. This revealed a liniar dependency between process parameters and fiber diameter. This means that with increasing distance tip-collector the fiber diameter is decreasing while with increasing of flow rate the fiber diameter is increasing.

Keywords: electrospinning, polyethylene oxide, statistical analysis

 

DOWNLOAD PDF