RECENT ACHIEVEMENTS IN DEVELOPING SINGLE SPUN FANCY YARNS

Autor/autori: Lecturer Cristina PIROI

Rezumat: În ultimii ani, atât pe piaţa produselor de îmbrăcăminte, cât și în sectorul materialelor pentru tapiţerie sau al textilelor pentru casă, cererea de ţesături noi, moderne și rafinate, cu caracteristici distinctive a crescut continuu. Ca urmare a crescut și cererea de fire de efect care să permită, printre altele, obţinerea acestor ţesături. Această lucrare prezintă cele mai noi realizări ale producătorilor de utilaje pentru filatură în domeniul producerii firelor de efect pe mașinile de filat, ca răspuns la cerinţele clienţilor pentru utilaje flexibile, productive și ușor de utilizat, capabile să producă o mare varietate de fire obișnuite sau de efect.

Cuvinte cheie: filatura, fire filate, fire de efect, mașini de filat


Abstract: During the last years, on the clothing market as well as in the furnishing and home textiles sectors, the demands for new, modern and refined fabrics with distinguishing features increased continuously. Consequently, the demand for new and fancy yarns has grown as well. This paper presents the latest achievements of the manufacturers of spinning machines in the field of producing single spun fancy yarns, in response to the customers’ demands for flexible, highly productive and easy to operate machinery, able to produce a large variety of regular or fancy yarns.

Keywords: spinning, spun yarns, fancy yarns, spinning machine

 

DOWNLOAD PDF