FILABILITY ANALYSIS OF WOOL FIBERS USED TO OBTAIN WORSTED WOOL YARNS

Autor/autori: Lecturer, Ph.D., Daniela NEGRU, Assoc.prof., Ph.D., Liliana BUHU, MSc., Eng. Ana-Cristina BĂRBIERU

Rezumat: Prezenta lucrare abordează analiza filabilităţii pentru 13 variante de fir de lână pieptănată, cu fineţea Nm 120. Variantele de fir analizate au în componenţă fibre de lână cu diferite fineţi, respectiv lungime, fiind obţinute pe mașini de filat cu inele cu filare compactă. Din această analiză se poate observa că fineţea fibrelor este cel mai important factor de influenţă asupra filabilităţii. Odată cu creșterea diametrului fibrelor se poate observa o reducere a rezervei de filare.

Cuvinte cheie: fibre de lână, fire de lână pieptănată, filare compactă, filabilitate, rezervă de filare.


Abstract: The present paper presents the analysis of the filability for 13 variants of worsted wool yarn, with the fineness of Nm 120. The analyzed variants consist of wool fibers of different fineness, respectively length, being obtained on ring spinning machines with compact spinning. From this analysis it can be seen that the fineness of the fibers is the most important factor influencing the filability. As the diameter of the fibers increases, a reduction of the spinning limit can be observed.

Keywords: wool fibers, worsted yarns, compact spinning, filability, spining limit.

 

DOWNLOAD PDF