STUDY OF YARNS TENSILE STRENGTH VARIATION USING ANALYSIS OF COVARIANCE ANCOVA

Autor/autori: Assoc. prof. Ph.D. Costica SAVA, Lect. Ph.D. Liliana HRISTIAN, Drd. eng. Constantin Eugen AILENEI, Lect. Ph.D. Daniela Negru

Rezumat:  În prezenta lucrare s-a urmărit variaţia rezistenţei la tracţiune a firelor filate pe sistemul clasic (mașina de filat cu inele) și pe sistemul de filare neconvenţional (OE cu rotor), cu fineţea Nm34/1 din 100% bumbac. Studiul s-a efectuat pe baza unui model de regresie ANCOVA cu o variabilă independentă nominală şi o variabilă cantitativă, în care: variabila dependentă (Y) este variaţia rezistenţei la tracţiune Pr (cN), variabila independentă nominală este sistemul de filare clasic și neconvenţional, iar variabila independentă cantitativă o reprezintă imperfecţiunile (subţieri, îngroșări, nopeuri). Aplicând modelului de regresie ANCOVA se constată că există diferenţe semnificative între variaţia rezistenţei la tracţiune a firelor obţinute pe sistemul de filare clasic și neconvenţional, influenţată de numarul imperfecţiunilor.

Cuvinte cheie: rezistenţa la tracţiune, modelul de regresie ANCOVA, filare clasică, filare OE cu rotor


Abstract: In this paper, the variation of tensile strength of the spun yarns on the classic system (ring spinning machine) and on the non-conventional spinning system (OE with rotor), with the Nm 34 /1 fineness of 100% cotton was followed. The study was performed based on an ANCOVA regression model with a nominal independent variable and a quantitative variable, in which: the dependent variable (Y) is the variation of tensile strength Pr (cN), the nominal independent variable is the conventional and unconventional spinning system, and the quantitative independent variable is represented by imperfections (thin, thick, neps). Applying the ANCOVA regression model it is found that there are significant differences between the variation of tensile strength of the yarns obtained on the classical and unconventional spinning system, influenced by the number of imperfections.

Keywords: tensile strength, ANCOVA regression model, classical spinning, OE spinning with rotor

 

DOWNLOAD PDF