ANALYSIS OF THE ELASTICITY AREA OF THE DEFORMATION-EFFORT DIAGRAM FOR TEXTILE MATERIALS KNITTED WITH ELASTOMER AND POLYAMIDE THREADS

Autor/autori: Teacher Didina CAMPEAN, Teacher Ana FILIP BUCALAE, Teacher Elena Ancuta CIUREANU, Lecturer Ph.D. Liliana HRISTIAN

Rezumat: Lucrarea prezinta modele de interpolare matematica pentru determinarea limitei de elasticitate, punctul E din diagrama efort deformatie. Mai multe variante de materiale textile, tricótate din fire poliamidice si elastomere au fost testate pe dinamometrul electronic, aliura acestor diagrame efort-deformatie fiind prezentata in figura 1. Aproximarea curbei PT trebuie să aibă în vedere în primul rând aproximarea cât mai bună a zonei de elasticitate, deoarece in proiectarea materialelor textile ce necesita elasticitate marita caracteristicile reologice ocupa un rol definitoriu.

Cuvinte cheie: materiale textile cu elasticitate marita, diagrama efort –deformatie, interpolara polinomiala Hermite


Abstract: :This paper presents mathematical interpolation models for determining the elasticity limit, point E in the effort-deformation diagram. Several variants of textile materials, knitted with polyamide and elastomer threads, were tested on the electronic dynamometer; the overlap of these effort-deformation diagrams is presented in figure 1. For the approximation of the PT curve must first be considered the best approximation of the elasticity area, since the increased elasticity and the rheological characteristics play a core role in the design of textile materials.

Keywords: high elasticity textile material, stress-strain diagram, Hermite polynomial interpolation

 

DOWNLOAD PDF