CORELLATION REQUIREMENTS – FUNCTIONS – QUALITY CHARACTERISTICS FOR FIREFIGHTER SUITS

Autor/autori: Lecturer PhD. Liliana LUTIC

Rezumat: Costumul destinat pompierilor face parte din grupa echipamentelor de protecție utilizate împotriva temperaturilor extreme. Având ca punct de plecare principalele cerințe solicitate pentru aceste tipuri de echipamente (asigurarea temperaturii constante a organismului, asigurarea confortului și a ergonomiei, păstrarea dispoziţiei şi a capacităţii de muncă, asigurarea disponibilității și conservarea mediului), lucrarea prezintă funcțiile cu caracter prioritar, precum și caracteristici de calitate reprezentative. Acestea pot influența semnificativ, modul în care echipamentele de protecție pentru pompieri protejează viața utilizatorilor, permițând în același timp conservarea mediului înconjurător.

Cuvinte cheie: Cuvinte cheie: pompieri, echipament, protecţie, cerinţe, caracteristici, calitate


Abstract: A fire fighter’s suit is part of the group of protective equipment used against extreme temperatures. Starting from the main proprieties required for these types of equipment (ensuring a constant temperature of the body, ensuring comfort and ergonomics, maintaining the disposition and ability to work, ensuring the availability and preservation of the environment), the paper presents their primary functions, as well as representative quality features. These can significantly influence the way in which a fire-repellent equipment protects users' lives, while at the same time preserving the environment.

Keywords: : firefighters, equipment, protection, requirements, characteristics, quality.

 

DOWNLOAD PDF