ENSURING THE FUNCTIONALITY REQUIREMENTS OF THE TEXTILE PRODUCTS THAT ARE DESIGNED FOR PROTECTION, SAFE AND HEALTH

Autor/autori: Assoc. Prof., PhD. Laura MACOVEI1, Prof., PhD. Antonela CURTEZA1, Assoc. Prof., PhD. Viorica CRETU1, Assoc. Prof., PhD. Corneliu BURLACU2

Rezumat: Cercetările prezentate în cadrul acestui proiect vizează identificarea și aplicarea unor soluţii tehnico-constructive și tehnologice care au ca rezultat proiectarea și fabricarea unei game de produse textile obţinute prin tricotare. Aceste produse au fost concepute special pentru a satisface cerinţele superioare în ceea ce privește protecţia, siguranţa și menţinerea sănătăţii purtătorului. Grupul de clienţi vizaţi cuprinde persoane expuse accidentelor în timp ce își desfășoară activitatea, sportivi profesioniști și animatori și persoane care practică activităţi de petrecere a timpului liber.

Cuvinte cheie: produse textile tricotate, sănătate, protecţie, securitate, design, inovaţie tehnologică


Abstract: The research presented within this project aims at identifying and applying some technicalconstructive and technological solutions which result in designing and manufacturing a range of textile products obtained through knitting. These products were specially designed in order to meet and ensure superior requirements regarding the protection, safety, and health maintenance of the wearer. The targeted group of clients comprises people exposed to accidents while doing their jobs, professional athletes and entertainers, and people who practice leisure activities.

Keywords: knitted textile products, health, protection, security, design, technological innovation

 

DOWNLOAD PDF