AIR PERMEABILITY OF CHEMICALLY FINISHED FABRICS

Autor/autori: Ioan IACOB, Daniela FARIMA

Rezumat: Procesele de vopsire și finisare a textilelor, influenţează permeabilitatea aerului și, implicit, celelalte caracteristici de confort termofiziologic (permeabilitatea la vapori, izolaţia termică), determinând domeniul folosirii unei ţesături textile. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor realizate pe probe de ţesături cu structuri diferite, confecţionate din fire de poliester în sistemul de urzeală și bătătură, cu densităţi de lungime diferite. Pentru fiecare variantă de ţesături, sunt analizate proprietăţile ţesăturilor brute, ţesăturile vopsite și ţesăturile acoperite cu strat dublu acrilat (straturi de protecţie împotriva vântului). Scopul cercetării este de a sublinia influenţa proceselor de finisare chimică (vopsire și acoperire) asupra valorilor permeabilităţii aerului. Valorile experimentale obţinute pentru permeabilitatea aerului și coeficientul de permeabilitate în aer au permis determinarea domeniului de utilizare al ţesăturilor analizate.

Cuvinte cheie: tesaturi, fire, permeabilitate la aer, coeficientul permeabilitatii la aer, procese de finisare


Abstract: Textile dyeing and coating finishing processes, influence the air permeability and, implicitly the other thermo physiological comfort features (vapour permeability, thermal insulation), causing the domain using of a textile fabric.The paper presents the results of the researches realized on samples of fabrics with different structures, made from polyester yarns in the warp and weft system, with different length densities. For each variant of fabrics, the properties of the raw fabrics, the dyed fabrics and the coated fabrics with double acrylate layer ( wind protection layers) are analyzed. The purpose of the research is to emphasize the influence of chemical finishing processes (dyeing and coating) on air permeability values. The experimental values obtained for air permeability and the air permeability coefficient, have allowed the determination of the domain of use of the analysed fabrics.

Keywords: fabrics, yarns, polyester, air permeability, air permeability coefficient, finishing processes

 

DOWNLOAD PDF