DEVELOPING CUSTOMISED FUNCTIONAL TROUSERS FOR RECREATIONAL ACTIVITIES TARGETING CHILDREN OR TEENAGERS

Autor/autori: Assoc. Prof., PhD. Laura MACOVEI, Prof., PhD. Antonela CURTEZA, Assoc. Prof., PhD. Manuela AVADANEI, Assoc. Prof., PhD. Viorica CRETU, Assoc. Prof., PhD. Corneliu BURLACU

Rezumat: Această lucrare este produsul unui proiect de cercetare și este preocupată de dezvoltarea unei game de produse textile pentru copii și adolescenţi care practică activităţi de petrecere a timpului liber, asigurându-le protecţia. Produsele care au fost proiectate și fabricate aparţin grupului de îmbrăcăminte de tip pantaloni, cu funcţionalitate orientată către client, obţinute prin tehnologia folosită pentru confecţionarea de ţesături tubulare. Materialul folosit a fost selectat pe baza unor teste de laborator care s-au concentrat pe îndeplinirea cerinţelor de protecţie pentru zonele pe care astfel de produse sunt proiectate să le acopere.

Cuvinte cheie: pantaloni funcţionali, activităţi de agrement, producţie, ţesături tubulare


Abstract: This paper is the product of a research project and is concerned with the development of a range of textile products for children and teenagers who practice leisure activities, ensuring their protection. The products that were designed and manufactured belong to the trousers-type group of apparel with clientoriented functionality, obtained through the technology used for making tubular fabric textiles. The fabric used was selected based on laboratory tests which focused on meeting the protection requirements for areas that such products are designed to cover.

Keywords: functional trousers, leisure activities, manufacturing, tubular fabric

 

DOWNLOAD PDF