TEXTILE COMPOSITES USED IN EXTENSION GROWING SEASON OF PLANTS

Autor/autori: Teacher Ana FILIP BUCALAE, Teacher Didina CAMPEAN, Teacher Elena Ancuta CIUREANU, Lecturer Ph.D. Liliana HRISTIAN

Rezumat: Pentru materialele utilizate in agricultura, acţiunea vântului si a grindinei conduc la o degradare mecanica care se manifesta prin fisuri, orificii si pierderea flexibilităţii. Lucrarea prezintă analiza alurii diagramei efort deformaţie pentru materialele textile compozite supuse studiului, utilizate in extinderea sezonului de creștere a plantelor. Valorificarea acesteia se aplică direct în stabilirea unui regim de prelucrare tehnologică, caracterizat prin corelarea parametrilor cu caracteristicile materialului prelucrat.

Cuvinte cheie: materiale textile compozite, diagrama efort-deformaţie, extinderea sezonului de creștere a plantelor


Abstract: For the materials used in agriculture, the action of the wind and hail results in a mechanical degradation that manifests through cracks, holes and loss of flexibility. The paper presents the analysis of the stress-strain diagram for the composite textile materials under study, used in extending the growing season of plants. Its use is directly applied in establishing a technological processing regime, characterized by correlating the parameters with the characteristics of the processed material.

Keywords: composite textile materials, stress-strain diagram, extension of plant growing season

 

DOWNLOAD PDF