CUSTOMERS' SATISFACTION ANALYSIS USED AS INPUT DATA FOR THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS IN TQM

Autor/autori: Lecturer Ph.D. Ana-Lăcrămioara LEON, Professor Ana-Maria LOGHIN

Rezumat: Rezumat. Lucrarea propune o metodă de cercetare originală pentru analiza gradului de satisfacţie al elevilor (consideraţi clienţi). Rezultatele au stat la baza fundamentării deciziilor manageriale referitoare la asigurarea calităţii procesului educaţional: calitatea predării-evaluării, implicarea elevilor în activităţile extracurriculare, planificarea şi realizarea de programe educaţionale, scheme de învăţare prin muncă pentru elevi, sprijinirea parteneriatelor şi a proiectelor educaţionale, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Cuvinte cheie: decizie managerială, autoevaluare, satisfacţie clienţi, managementul calitătii.


Abstract: This paper aims to introduce an original research method for analyzing the students' satisfaction degree (considered to be customers for the institution). The results were used as input data for managerial decisions related to quality assurance of educational process: the quality of teaching and evaluation, students' involvement in extracurricular activities, planning and implementation of educational programs, learning through work, supporting partnerships and educational projects, mentoring students for the transition from school to an active life and graduates' insertion in the labor market.

Keywords: managerial decision, self-evaluation, customers' satisfaction, TQM, development strategy.

 

DOWNLOAD PDF