SMART TEXTILES: THE NEED FOR "STEM EDUCATION" IN ROMANIA

Autor/autori: Prof. Dr. Eng. Habil. Mirela BLAGA, Assoc.Prof.Dr. Eng. Rodica HARPA, Lect. Dr. Eng Cristina PIROI, Assoc.Prof.Dr. Eng. Irina CRISTIAN, Assoc.Prof.Dr. Eng. Daniela FARÎMĂ, Lect. Dr. Eng Adrian BUHU

Rezumat: Producţia de textile inteligente este în zilele noastre o realitate datorită legăturilor de succes dintre tehnologia textilă tradiţională cu știinţa, tehnologia, ingineria și matematica. În acest sens, resursele umane din cadrul companiilor textile cu un mediu de lucru inovator trebuie să fie îmbunătăţite pentru lucrătorii profesioniști calificaţi, pentru a concura pe piaţa mondială. Pentru accesul pe piaţa muncii în acest domeniu, trebuie să apară și modificări ale modului de educare a tinerilor. În cadrul proiectului Erasmus + Skills4Smartex, a fost lansat un sondaj la nivelul consorţiului , pentru 60 de companii textile europene extrem de competitive, cu 21 de organizaţii respondente din România. Scopul acestei lucrări este de a prezenta principalele rezultate obţinute în urma unei analize a sondajului adresat companiilor textile românești care vizează producerea de textile inteligente.

Cuvinte cheie: extile inteligente; Educaţie STEM; Educaţie și formare profesională; Proiect Erasmus.


Abstract: The production of smart textiles is nowadays a reality due to successful links between traditional textiles technology with science, technology, engineering, and mathematics. In this respect, human resources within textile companies with an innovative medium of working, require to be improved for skilled professional workers, to compete on the global market. As a result, for access to the labour market in this field, changes in the way of educating young people must also occur. Within the Skills4Smartex Erasmus + project, a survey was launched by the consortium, for 60 European highly competitive textile companies, including 21 organizations as respondents from Romania. The goal of this paper is to present the main outcomes achieved after an overall analysis of the survey applied to Romanian textile companies, aimed to produce smart textiles.

Keywords: Smart textiles; STEM education; Vocational Education and Training; Erasmus project.

 

DOWNLOAD PDF