DESIGN OF LARGE SIZE REPEATS FOR DOBBY FABRICS IN ARAHWEAVE

Autor/autori: Lecturer PhD. Eng. Irina ARNĂUTU

Rezumat: Proprietăţile estetice ale ţesăturilor sunt un atribut structural important care necesită o înţelegere completă a interacţiunii dintre firele de urzeală și de bătătură. Acest studiu nu își propune o schimbare de paradigmă dintre proprietăţile funcţionale ale ţesăturilor și atractivitatea lor estetică, ci pune mai mult accent pe importanţa designului estetic al acestora. O simplă exploatare a posibilităţilor oferite de mașinile de ţesut cu ratieră electronică are ca rezultat obţinerea de structuri care răspund doar parţial unei pieţe competitive. Din acest motiv, conceptul de calitate a ţesăturilor trebuie să includă și aspectele estetice, care pot fi dezvoltate doar în cadrul unui proces complex de design. În această abordare s-a utilizat programul ArahWeave de proiectare și obţinere a ţesăturilor pe mașini de ţesut cu ratieră și Jacquard, precum și configuratorul online Arahne de simulare 3D a texturilor pe produse finale.

Cuvinte cheie: design estetic, legătură, ArahWeave, simulare 3D, configurator online


Abstract: The aesthetic properties of woven fabrics are considered an important structural attribute which requires a complete understanding of the interaction between warp and bead threads. This study does not propose a paradigm shift between the functional properties of fabrics and their aesthetic attractiveness, but puts more emphasis on the importance of their aesthetic design. A simple exploitation of the possibilities offered by electronic dobby looms leads to weaves that respond only partially to a competitive market. For this reason, the concept of product quality of dobby fabrics must also include the aesthetic aspects that can only be developed within a complex design process. In this approach was used ArahWeave textile software for dobby and Jacquard fabric design and weaving, as well as Arahne online configurator for 3D virtual fabric simulation on final products.

Keywords: aesthetic design, dobby fabric, large size repeat, ArahWeave, 3D simulation, online configurator

 

DOWNLOAD PDF